http://counter.loopia.rs/stats_img.php?domain=mcu.rs_glavni

 

 

 


EEprom Programmer, Emulator i Sniffer

20140426_073005s.jpg

EEES je uredjaj koji omogućava brzo čitanje i pisanje I2C i Microwire EEproma. Takodje, radi i kao Microwire EEprom Emulator i I2C Sniffer. Drugim rečima, bilo koji Microwire eeprom možete zameniti ovim uredjajem. I2C Sniffer radi sa svim uredjajima (senzorima, displejima,...) koji koriste I2C do brzine od 200 kHz kontinuirano i do 400kHz povremeno. Veza sa računarom se ostvaruje preko USB-a. Uredjaj može da se nadogradi kao i većina drugih naših proizvoda, tako da možete očekivati još podržanih čipova.

 

Ukoliko imate Arduino UNO, možete nadograditi vašu razvojnu ploču da radi kao eeprom programator, emulator i sniffer. Dovoljno je da je pošaljete nama (ili čak samo MCU sa ploče). Jedino ograničenje je brzina - na žalost, nećete imati punu brzinu prilikom korišćenja naših programa. Emuliranje većih Microwire eeproma nije moguće. I2C sniffer ne radi na većim brzinama.

 


Za funkcionisanje uredjaja potrebni su:

Drajveri

Program za PC računar

 

 


Instalacija drajvera

 

Kada uredjaj prvi put priključite na PC računar sa Windows OS, potrebno je instalirati drajvere. Pošto Windows zatraži putanju do drajvera uradite kao na sledećim slikama:

driver1

 

driver2

driver3

 

driver4

Odaberite folder gde ste sačuvali drajver (na početku strane imate link do drajvera).

 

driver5

 

driver6

Drajver instaliran i uredjaj se vidi kao COM port.

 

 

 


EEprom Programmer

 

Kada startujete PC program, dobijate ekran kao na ovoj slici:

1

Odaberite COM port. Brzinu možete da postavite na bilo koju ponudjenu vrednost, sem ako ne koristite Arduino Uno EE Upgrade i tada ste ograničeni na 921600 bps.

Odaberite (1) I2C ili Microwire a zatim i konkretan eeprom.

Dostupni su vam tasteri Connect Programer (2), ukoliko želite da koristite uredjaj kao klasičan eeprom programator, i Connect SPY (2) ukoliko želite da koristite uredjaj kao eeprom emulator ili I2C sniffer.

 

3

Kada kliknete na Connect Programmer, videćete serijski broj uredjaja i verziju software-a, a tasteri Read,Write i Disconnect biće dostupni.

Ako kliknete na Read čitate eeprom koji je prethodno postavljen u uredjaj. Kada je eeprom pročitan možete da ga sačuvate u bin formatu.

Ako kliknete na Write i odaberete fajl u bin formatu, pišete eeprom koji je prethodno postavljen u uredjaj.

Ako kliknete na Disconnect, raskinućete vezu sa uredjajem.

 

 

VAŽNO: eeprom postavljate u uredjaj vodeći računa o orijentaciji pinova kao i mestu. Na kutiji uredjaja je jasno označeno gde je mesto za Microwire (µW) a gde za I2C.

Eeprom možete da čitate i ako se nalazi na nekoj ploči. Obično je potrebo samo povezati SDA, SCL i GND na EEES kod I2C eeproma ili CS, CLK, DI, DO i VSS kod Microwire eeproma. Ako ovo pokušavate, budite vrlo obazrivi i pažljivi a pre svega pročitajte dokumentaciju od ploče na kojoj se nalazi eeprom kojeg želite da čitate.

 

 

 

 


EEprom Emulator

 

 

Ako želite da emulirate neki od Microwire eeproma, potrebo je da eeprom skinete iz uredjaja gde se on originalno nalazi i povežete pinove CS, CLK, DI, DO i VSS sa našim uredjajem. Budite vrlo obazrivi jer možete da napravite veliku štetu nepravilnim povezivanjem. Konsultujte dokumentaciju za željeni eeprom,kao i za uredjaj u kome se on nalazi. Posebno obratite pažnju na 8-16bit mod (pin ORG) kao i na tačnu oznaku eeproma, kao i modove koje podržava.

 

Ako ste sigurni šta radite, potrebno je da odabrete željeni eeprom i kliknete na Connect SPY:

5

 

Kada kliknete na Upload BIN, šaljete bin fajl u uredjaj - to će biti sadržaj emuliranog eeproma. Možete da odaberete Debug Level. Ukoliko je Debug ON, sva komunikacija sa eepromom biće prikazana.

Sledeće je da kliknete na Start Emulator.

6

 

Emulator možete da zaustavite na Stop Emulator.

 

Kada drugi uredjaj pristupa eepromu kojeg emulirate dobićete ovako nešto:

8

0x: označava komandu a iza toga je data adresa kojoj se pristupa. Na prikazanoj slici 01 je erase, 03 je write. Za više detalja pročitajte dokumentaciju za eeprom koji želite da emulirate.

 

10

Kada zaustavite emulator, možete da pročitate bin fajl (Download BIN) i vidite promene u odnosu na početni koji ste poslali emulatoru.

 

Pošto su vam dostupne opcije Upload BIN, možete drugi bin fajl da pošaljete emulatoru ali i da nastavite emulaciju na Start Emulator.

 

Zaustavljanje emulatora može da potraje neko vreme, zavisno šta se dešava u uredjaju čiji eeprom emulirate.

 

 

 


EEprom Sniffer

 

 

 

Ukoliko želite da koristite EEES kao I2C sniffer, prvo povežite SDA, SCL i GND na I2C magistralu koju želite da slušate.

20140428_142206s

 

Onda je potrebno odabrati I2C, kliknuti na Connect SPY i Start Sniffer.

11

12

 

14

 

Klikom na Stop Sniffer, posle nekoliko sekundi dobićete zaostale  podatke sa I2C:

15

 

Sadržaj prozora možete da iskopirate u neki drugi program i vršite dalju analizu.

 

Start bit je označen sa 'S'.

Stop bit je 's'.

Ack je '+'.

Nak je '-'.

 

 

 

 

 


Korisni linkovi:

 

Microchip 93c76-86

Atmel 24c32-64

I2C Bus

Microwire Serial Interface

 

 

 


Budite vrlo obazrivi prilikom povezivanja EEES na neki drugi uredjaj. Možete izazvati ozbiljnu štetu. Mi ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim korišćenjem EEES i korisnik je sam odgovoran za postupke i nastalu štetu.

 

 

 

 

Više informacija možete da dobijete ako pišete na: sales@mcu.rs.